Bảng giá dịch vụ

giá dịch vụ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế từ 15 tháng 7 năm 2018

giá dịch vụ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế từ 15 tháng 7 năm 2018

13/11/2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP

Giá Viện phí đối với người không có thẻ BHYT áp dụng từ ngày 01/08/2017

Giá Viện phí đối với người không có thẻ BHYT áp dụng từ ngày 01/08/2017

24/08/2017 Bảng Giá Viện phí đối với người không có thẻ BHYT áp dụng từ ngày 01/08/2017

Giá viện phí đối với người có thẻ BHYT thực hiện từ ngày 17/8/2016 tại Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

Giá viện phí đối với người có thẻ BHYT thực hiện từ ngày 17/8/2016 tại Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

23/08/2017 Giá viện phí đối với người có thẻ BHYT thực hiện từ ngày 17/8/2016 tại Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

Thống kê lượt truy cập