Quy trình kỹ thuật

BÓC NHÂN XƠ VÚ

BÓC NHÂN XƠ VÚ

28/09/2017 BÓC NHÂN XƠ VÚ

GÂY CHUYỂN DẠ BẰNG THUỐC

GÂY CHUYỂN DẠ BẰNG THUỐC

28/09/2017 GÂY CHUYỂN DẠ BẰNG THUỐC

KHÂU VÒNG CỔ TỬ CUNG

KHÂU VÒNG CỔ TỬ CUNG

28/09/2017 KHÂU VÒNG CỔ TỬ CUNG

NẠO SẨY THAI

NẠO SẨY THAI

28/09/2017 NẠO SẨY THAI

KỸ THUẬT CHỌC SỌ - KẸP ĐỈNH SỌ

KỸ THUẬT CHỌC SỌ - KẸP ĐỈNH SỌ

28/09/2017 KỸ THUẬT CHỌC SỌ - KẸP ĐỈNH SỌ

KIỂM SOÁT TỬ CUNG

KIỂM SOÁT TỬ CUNG

28/09/2017 KIỂM SOÁT TỬ CUNG

BÓC RAU NHÂN TẠO

BÓC RAU NHÂN TẠO

28/09/2017 BÓC RAU NHÂN TẠO

ĐỠ ĐẺ SINH ĐÔI

ĐỠ ĐẺ SINH ĐÔI

28/09/2017 ĐỠ ĐẺ SINH ĐÔI

Thống kê lượt truy cập