Tin tức - Sự kiện

Báo cáo tự kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2019

Báo cáo tự kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2019

31/10/2019 Báo cáo tự kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2019

Lịch tiếp công dân của Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

Lịch tiếp công dân của Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

18/09/2019 Lịch tiếp công dân của Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

Bệnh Viện đa khoa Huyện Sông Mã chức tết trung thu cho các cháu thiếu nhi

Bệnh Viện đa khoa Huyện Sông Mã chức tết trung thu cho các cháu thiếu nhi

16/09/2019 Bệnh Viện đa khoa Huyện Sông Mã chức tết trung thu cho các cháu thiếu nhi

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN SÔNG MÃ NĂM 2019

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN SÔNG MÃ NĂM 2019

03/09/2019 THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN SÔNG MÃ NĂM 2019

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN SÔNG MÃ NĂM 2019

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN SÔNG MÃ NĂM 2019

20/08/2019 THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN SÔNG MÃ NĂM 2019

THÔNG TƯ SỐ 13 SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ 39/2018/TT-BYT

THÔNG TƯ SỐ 13 SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ 39/2018/TT-BYT

20/08/2019 THÔNG TƯ SỐ 13 SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ 39/2018/TT-BYT NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG MỘT TRƯỜNG HỢP

Quyết định về ban hành nội quy phỏng vấn ký xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2019, danh sách bàn phòng vấn của bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

Quyết định về ban hành nội quy phỏng vấn ký xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2019, danh sách bàn phòng vấn của bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

07/08/2019 Quyết định về ban hành nội quy phỏng vấn ký xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2019, danh sách bàn phòng vấn của bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

TÀI LIỆU ÔN TẬP KÌ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2019 NGẠCH ĐIỀU DƯỠNG

TÀI LIỆU ÔN TẬP KÌ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2019 NGẠCH ĐIỀU DƯỠNG

30/07/2019 TÀI LIỆU ÔN TẬP KÌ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2019 NGẠCH ĐIỀU DƯỠNG

Thống kê lượt truy cập