Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã Chung tay cùng tổ chức phòng chống dịch COVID-19

Ngày 24 tháng 03 năm 2020
Sáng ngày 21 tháng 03 năm 2020 Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã đã tổ chức diễn tập thành công phòng, chống dịch bệnh COVID -19

Sáng ngày  21 tháng 03 năm 2020 Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã đã tổ chức diễn tập thành công phòng, chống dịch bệnh COVID -19