SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG VÀ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỂ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ LỜI CÁC PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày 30 tháng 07 năm 2020
SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG VÀ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỂ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ LỜI CÁC PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG VÀ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỂ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ LỜI CÁC PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

 


1. Đường dây nóng 1900-9095 của Ban chỉ đạo Quốc gia (Bộ Y tế).

2. Đường dây nóng 02123.666115 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sơn La.

3. Các thông tin cập nhật mới nhất và công tác truyền thông về phòng, chống dịch Covid-19 tại Sơn La, Việt Nam và Quốc tế truy cập vào trang thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Sơn La theo địa chỉ: http://soyte.sonla.gov.vn

4. Đường dây nóng 02123.538.785 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Sông Mã.

5. Đường dây nóng 0915.158.883 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã.

6. Trang thông tin điện tử của Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã: benhviendakhoasongma.gov.vn

Thống kê lượt truy cập