Các hội đồng

Hội đồng thuốc và điều trị bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

Hội đồng thuốc và điều trị bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

20/11/2017 Hội đồng thuốc và điều trị bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

Hội đồng Kiểm soát Nhiễm khuẩn Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

Hội đồng Kiểm soát Nhiễm khuẩn Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

19/11/2017 Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

Hội đồng cải thiện chất lượng Bệnh viện

Hội đồng cải thiện chất lượng Bệnh viện

19/11/2017 Hội đồng cải thiện chất lượng bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

Hội đồng nghiên cứu khoa học

Hội đồng nghiên cứu khoa học

19/11/2017 Hội đồng nghiên cứu khoa học bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

Thống kê lượt truy cập