Giáo dục truyền thông

6 nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp

6 nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp

11/09/2019 6 nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp

Cảnh giác khi dùng Doperium

Cảnh giác khi dùng Doperium

11/09/2019 Cảnh giác khi dùng Doperium

Uống thuốc thế nào để đạt hiệu quả cao

Uống thuốc thế nào để đạt hiệu quả cao

11/09/2019 Uống thuốc thế nào để đạt hiệu quả cao

HƯỚNG DẪN ĂN UỐNG CHO BỆNH DẠ DÀY

HƯỚNG DẪN ĂN UỐNG CHO BỆNH DẠ DÀY

08/11/2017 HƯỚNG DẪN ĂN UỐNG CHO BỆNH DẠ DÀY

Tài liệu tham khảo cuộc thi phòng, chống bạo lực gia đình

Tài liệu tham khảo cuộc thi phòng, chống bạo lực gia đình

13/09/2017 Bộ câu hỏi và gợi ý đáp án Cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống bạo lực gia đình (Ban hành kèm theo Thể lệ số: 19/TL-BTC ngày 15/5/2017 của BTC cuộc thi)

SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE

SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE

07/09/2017 Thực hiện theo Quyết định số 458/QĐ-BYT ngày 16/2/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết dengue

Thống kê lượt truy cập