Khoa Cận lâm sàng

Công nhận cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe

Công nhận cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe

01/03/2019 Công nhận cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe

Các chứng nhận

Các chứng nhận

01/03/2019 Các chứng nhận phòng Sinh học, phòng xét nghiệm

Khoa Dược

Khoa Dược

24/10/2017 Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh

Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh

24/10/2017 Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh

Khoa Khám Bệnh

Khoa Khám Bệnh

24/10/2017 Khoa Khám bệnh bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

Thống kê lượt truy cập