Khoa Khám Bệnh

Công nhận cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe

Công nhận cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe

01/03/2019 Công nhận cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe

Khoa Khám Bệnh

Khoa Khám Bệnh

24/10/2017 Khoa Khám bệnh bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

Thống kê lượt truy cập