Những KT của BV đã thực hiện

Phẫu thuật nối gân gấp ngón tay

Phẫu thuật nối gân gấp ngón tay

08/11/2017 Phẫu thuật nối gân gấp ngón tay

Ca phẫu thuật vết thương phức tạp bàn tay phải ( đứt gân duỗi ngón II, III. Gãy xương đốt bàn ngón II, II bàn tay phải)

Ca phẫu thuật vết thương phức tạp bàn tay phải ( đứt gân duỗi ngón II, III. Gãy xương đốt bàn ngón II, II bàn tay phải)

08/11/2017 Ca phẫu thuật vết thương phức tạp bàn tay phải ( đứt gân duỗi ngón II, III. Gãy xương đốt bàn ngón II, II bàn tay phải)

Triển khai phẫu thuật cắt Amidan tại Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

Triển khai phẫu thuật cắt Amidan tại Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

08/11/2017 Triển khai phẫu thuật cắt Amidan tại Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

Thống kê lượt truy cập