Nội quy, quy định của Bệnh viện

Quy chế công tác gây mê - hồi sức

Quy chế công tác gây mê - hồi sức

06/09/2017 Thực hiện Thông tư số 13/2012/TT-BYT ngày 20/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Quy chế sử dụng thuốc trong điều trị nội trú

Quy chế sử dụng thuốc trong điều trị nội trú

01/09/2017 Thực hiện Quyết định số 151/QĐ-BVĐK ngày 16/6/2016 của Giám đốc BVĐK huyện Sông Mã

Quy chế hội chẩn

Quy chế hội chẩn

01/09/2017 Thực hiện Quyết định số 151/QĐ-BVĐK ngày 16/6/2016 của Giám đốc BVĐK huyện Sông Mã

Quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện

Quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện

01/09/2017 Thực hiện theo Quyết định số 151/QĐ-BVĐK ngày 16/6/2016 của Giám đốc BVĐK Sông Mã

Quy chế chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án

Quy chế chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án

01/09/2017 Thực hiện theo Quyết định sô 151/QĐ-BVĐK ngày 16/6/2016 của Giám đốc BVĐK huyện Sông Mã

Quy định về kê đơn thuốc YHCT, thuốc YHCT kết hợp thuốc tân dược

Quy định về kê đơn thuốc YHCT, thuốc YHCT kết hợp thuốc tân dược

31/08/2017 Quyết định số 151/QĐ-BVĐK ngày 16/6/2016 của Giám đốc BVĐK huyện Sông Mã về việc Ban hành Quy chế chuyên môn thực hiện tại BVĐK Sông Mã

Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú

Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú

31/08/2017 Quyết định số 151/QĐ-BVĐK ngày 16/6/2016 của Giám đốc BVĐK huyện Sông Mã về việc ban hành Quy chế chuyên môn thực hiện tại BVĐK huyện Sông Mã

Quy chế cấp cứu thực hiện tại BVĐK huyện Sông Mã

Quy chế cấp cứu thực hiện tại BVĐK huyện Sông Mã

31/08/2017 Quyết định số 151/QĐ-BVĐK ngày 16/6/2016 của Giám đốc bệnh viện đa khoa Sông Mã về việc ban hành Quy chế chuyên môn thực hiện tại BVĐK Sông Mã

Thống kê lượt truy cập