Phác đồ điều trị Hồi sức cấp cứu

CƠN HEN PHẾ QUẢN NẶNG VÀ NGUY KỊCH

CƠN HEN PHẾ QUẢN NẶNG VÀ NGUY KỊCH

08/09/2017 CƠN HEN PHẾ QUẢN NẶNG VÀ NGUY KỊCH

HỘI CHỨNG GAN THẬN CẤP

HỘI CHỨNG GAN THẬN CẤP

08/09/2017 HỘI CHỨNG GAN THẬN CẤP

SUY ĐA TẠNG DO SỐC NHIỄM KHUẨN

SUY ĐA TẠNG DO SỐC NHIỄM KHUẨN

08/09/2017 SUY ĐA TẠNG DO SỐC NHIỄM KHUẨN

SỐC NHIỄM KHUẨN

SỐC NHIỄM KHUẨN

08/09/2017 SỐC NHIỄM KHUẨN

SỐC GIẢM THỂ TÍCH MÁU

SỐC GIẢM THỂ TÍCH MÁU

08/09/2017 SỐC GIẢM THỂ TÍCH MÁU

PHÁC ĐỒ CẤP CỨU SỐC PHẢN VỆ

PHÁC ĐỒ CẤP CỨU SỐC PHẢN VỆ

08/09/2017 PHÁC ĐỒ CẤP CỨU SỐC PHẢN VỆ (Thực hiện Thông tư số 08/1999-TT-BYT ngày 04 tháng 05 năm 1999)

 CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ SUY HÔ HẤP CẤP

CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ SUY HÔ HẤP CẤP

31/08/2017 CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ SUY HÔ HẤP CẤP

Thống kê lượt truy cập