Phác đồ điều trị Liên khoa(Mắt-TMH-RHM)

VIÊM TẤY LAN TỎA VÙNG HÀM MẶT

VIÊM TẤY LAN TỎA VÙNG HÀM MẶT

27/09/2017 VIÊM TẤY LAN TỎA VÙNG HÀM MẶT

VIÊM TỔ CHỨC HỐC MẮT

VIÊM TỔ CHỨC HỐC MẮT

27/09/2017 VIÊM TỔ CHỨC HỐC MẮT

VIÊM KẾT MẠC CẤP

VIÊM KẾT MẠC CẤP

27/09/2017 VIÊM KẾT MẠC CẤP

XỬ TRÍ VẾT THƯƠNG VÙNG CỔ

XỬ TRÍ VẾT THƯƠNG VÙNG CỔ

27/09/2017 XỬ TRÍ VẾT THƯƠNG VÙNG CỔ

XỬ TRÍ VẾT THƯƠNG VÙNG MẶT

XỬ TRÍ VẾT THƯƠNG VÙNG MẶT

27/09/2017 XỬ TRÍ VẾT THƯƠNG VÙNG MẶT

VIÊM TAI GIỮA MẠN TRẺ EM

VIÊM TAI GIỮA MẠN TRẺ EM

27/09/2017 VIÊM TAI GIỮA MẠN TRẺ EM

VIÊM TAI Ứ DỊCH Ở TRẺ EM

VIÊM TAI Ứ DỊCH Ở TRẺ EM

27/09/2017 VIÊM TAI Ứ DỊCH Ở TRẺ EM

BỆNH TAI NGOÀI

BỆNH TAI NGOÀI

27/09/2017 BỆNH TAI NGOÀI

Thống kê lượt truy cập