Phác đồ điều trị Ngoại khoa

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ U SỤN MÀNG HOẠT DỊCH

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ U SỤN MÀNG HOẠT DỊCH

27/09/2017 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ U SỤN MÀNG HOẠT DỊCH

THOÁT VỊ BẸN

THOÁT VỊ BẸN

27/09/2017 THOÁT VỊ BẸN

VIÊM CƠ, ÁP XE CƠ NHIỄM KHUẨN

VIÊM CƠ, ÁP XE CƠ NHIỄM KHUẨN

27/09/2017 VIÊM CƠ, ÁP XE CƠ NHIỄM KHUẨN

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỎNG

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỎNG

27/09/2017 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỎNG

GÃY XƯƠNG VÀ CÁCH XỬ TRÍ

GÃY XƯƠNG VÀ CÁCH XỬ TRÍ

27/09/2017 GÃY XƯƠNG VÀ CÁCH XỬ TRÍ

VẾT THƯƠNG MẠCH MÁU NGOẠI VI

VẾT THƯƠNG MẠCH MÁU NGOẠI VI

27/09/2017 VẾT THƯƠNG MẠCH MÁU NGOẠI VI

CHẨN ĐOÁN VÀ NGUYÊN TẮC  ĐIỀU TRỊ VIÊM PHÚC MẠC DO CHẤN THƯƠNG

CHẨN ĐOÁN VÀ NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ VIÊM PHÚC MẠC DO CHẤN THƯƠNG

27/09/2017 CHẨN ĐOÁN VÀ NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ VIÊM PHÚC MẠC DO CHẤN THƯƠNG

THỦNG DẠ DÀY-TÁ TRÀNG

THỦNG DẠ DÀY-TÁ TRÀNG

15/09/2017 THỦNG DẠ DÀY-TÁ TRÀNG

Thống kê lượt truy cập