Phác đồ điều trị Nhi khoa

SUY TIM Ứ HUYẾT

SUY TIM Ứ HUYẾT

27/09/2017 SUY TIM Ứ HUYẾT

NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG TIỂU Ở TRẺ EM

NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG TIỂU Ở TRẺ EM

27/09/2017 NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG TIỂU

HỘI CHỨNG THẬN HƯ TIÊN PHÁT Ở TRẺ EM

HỘI CHỨNG THẬN HƯ TIÊN PHÁT Ở TRẺ EM

27/09/2017 HỘI CHỨNG THẬN HƯ TIÊN PHÁT Ở TRẺ EM

XỬ TRÍ CƠN HEN PHẾ QUẢN CẤP Ở TRẺ EM

XỬ TRÍ CƠN HEN PHẾ QUẢN CẤP Ở TRẺ EM

27/09/2017 XỬ TRÍ CƠN HEN PHẾ QUẢN CẤP Ở TRẺ EM

ĐAU BỤNG CHỨC NĂNG

ĐAU BỤNG CHỨC NĂNG

27/09/2017 ĐAU BỤNG CHỨC NĂNG

VIÊM PHỔI DO VI KHUẨN Ở TRẺ EM

VIÊM PHỔI DO VI KHUẨN Ở TRẺ EM

27/09/2017 VIÊM PHỔI DO VI KHUẨN Ở TRẺ EM

VIÊM PHỔI DO VIRUS

VIÊM PHỔI DO VIRUS

27/09/2017 VIÊM PHỔI DO VIRUS

TIÊU CHẢY CẤP

TIÊU CHẢY CẤP

27/09/2017 TIÊU CHẢY CẤP

Thống kê lượt truy cập