Phác đồ điều trị Nội khoa

VIÊM TỤY CẤP

VIÊM TỤY CẤP

08/09/2017 VIÊM TỤY CẤP

VIÊM ĐẠI TRÀNG MẠN

VIÊM ĐẠI TRÀNG MẠN

08/09/2017 VIÊM ĐẠI TRÀNG MẠN

ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA

ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA

08/09/2017 ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA

ĐIỀU TRỊ LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG

ĐIỀU TRỊ LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG

08/09/2017 ĐIỀU TRỊ LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG

ĐIỀU TRỊ VIÊM DẠ DÀY CẤP

ĐIỀU TRỊ VIÊM DẠ DÀY CẤP

08/09/2017 ĐIỀU TRỊ VIÊM DẠ DÀY CẤP

Thống kê lượt truy cập