Phác đồ điều trị Sản khoa

CHỬA TRỨNG

CHỬA TRỨNG

27/09/2017 CHỬA TRỨNG

U XƠ TỬ CUNG (FIBROID)

U XƠ TỬ CUNG (FIBROID)

27/09/2017 U XƠ TỬ CUNG (FIBROID)

U NANG BUỒNG TRỨNG

U NANG BUỒNG TRỨNG

27/09/2017 U NANG BUỒNG TRỨNG

CHỬA NGOÀI TỬ CUNG

CHỬA NGOÀI TỬ CUNG

27/09/2017 CHỬA NGOÀI TỬ CUNG

VIÊM PHẦN PHỤ

VIÊM PHẦN PHỤ

27/09/2017 VIÊM PHẦN PHỤ

NHIỄM KHUẨN HẬU SẢN

NHIỄM KHUẨN HẬU SẢN

27/09/2017 NHIỄM KHUẨN HẬU SẢN

CHẢY MÁU SAU ĐẺ

CHẢY MÁU SAU ĐẺ

27/09/2017 CHẢY MÁU SAU ĐẺ

VỠ TỬ CUNG

VỠ TỬ CUNG

27/09/2017 VỠ TỬ CUNG

Thống kê lượt truy cập