Phác đồ điều trị Sản khoa

RAU BONG NON

RAU BONG NON

27/09/2017 RAU BONG NON

RAU TIỀN ĐẠO

RAU TIỀN ĐẠO

27/09/2017 RAU TIỀN ĐẠO

THIỂU ỐI

THIỂU ỐI

27/09/2017 THIỂU ỐI

TIỀN SẢN GIẬT - SẢN GIẬT

TIỀN SẢN GIẬT - SẢN GIẬT

27/09/2017 TIỀN SẢN GIẬT - SẢN GIẬT

THAI CHẾT LƯU TRONG TỬ CUNG

THAI CHẾT LƯU TRONG TỬ CUNG

27/09/2017 THAI CHẾT LƯU TRONG TỬ CUNG

DỌA ĐẺ NON, ĐẺ NON

DỌA ĐẺ NON, ĐẺ NON

27/09/2017 DỌA ĐẺ NON, ĐẺ NON

DỌA SẨY THAI - SẨY THAI

DỌA SẨY THAI - SẨY THAI

27/09/2017 DỌA SẨY THAI - SẨY THAI

Thống kê lượt truy cập