phác đồ điều trị Truyền nhiệm

CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH TẢ

CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH TẢ

27/09/2017 CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH TẢ

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM GAN VI RÚT B

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM GAN VI RÚT B

27/09/2017 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM GAN VI RÚT B

UỐN VÁN (Tetanus)

UỐN VÁN (Tetanus)

27/09/2017 UỐN VÁN (Tetanus)

BỆNH SỐT RICKETSIA (SỐT MÒ)

BỆNH SỐT RICKETSIA (SỐT MÒ)

27/09/2017 BỆNH SỐT RICKETSIA (SỐT MÒ)

NHIỄM TRÙNG HUYẾT

NHIỄM TRÙNG HUYẾT

27/09/2017 NHIỄM TRÙNG HUYẾT

CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE

CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE

27/09/2017 CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE

BỆNH SỞI

BỆNH SỞI

27/09/2017 BỆNH SỞI

BỆNH CÚM

BỆNH CÚM

27/09/2017 BỆNH CÚM

Thống kê lượt truy cập