Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy lần thứ 26 (tháng 10/2021), ngày ‘‘Toàn dân phòng cháy chữa cháy’’ lần thứ 20 (ngày 04/10/2021)

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy lần thứ 26 (tháng 10/2021), ngày ‘‘Toàn dân phòng cháy chữa cháy’’ lần thứ 20 (ngày 04/10/2021)

08/10/2021 Thực hiện Kế hoạch số 277/KH-SYT ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Sơn La về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy lần thứ 26 (tháng 10/2021), ngày “Toàn dân phòng cháy chữa cháy” lần thứ 20 (ngày 04/10/2021). Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy lần thứ 26 (tháng 10/2021), ngày “Toàn dân phòng cháy chữa cháy” lần thứ 20 (ngày 04/10/2021)

Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ PCCC&CHCN năm 2021

Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ PCCC&CHCN năm 2021

08/10/2021 Tiếp tục đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC&CHCN đối với viên chức, người lao động; có sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị và chính quyền địa phương.

Kế hoạch thực hiện công tác Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ năm 2021

Kế hoạch thực hiện công tác Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ năm 2021

08/10/2021 Nâng cao nhận thức cho viên chức, người lao động trong đơn vị về công tác phòng ngừa cháy, nổ; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác PCCC&CNCH tại đơn vị. Hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra tại đơn vị.

Thống kê lượt truy cập