Phòng chức năng

Phòng tài chính kế toán

Phòng tài chính kế toán

19/07/2018 Phòng tài chính kế toán

Phòng Điều Dưỡng

Phòng Điều Dưỡng

24/10/2017 Phòng Điều Dưỡng - Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

27/09/2017 VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Phòng tổ chức hành chính

Phòng tổ chức hành chính

01/09/2017 Phòng tổ chức hành chính

Thống kê lượt truy cập