Quy trình khám bệnh

Thông tư số 44/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và thuốc hóa dược

Thông tư số 44/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và thuốc hóa dược

04/03/2019 Thông tư số 44/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và thuốc hóa dược; Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/03/2019

Quy trình khám bệnh  đối với bệnh nhân không có thẻ BHYT

Quy trình khám bệnh đối với bệnh nhân không có thẻ BHYT

24/10/2017 Quy trình khám bệnh đối với người không có thẻ BHYT

Quy trình khám chữa bệnh đối với người có thẻ BHYT

Quy trình khám chữa bệnh đối với người có thẻ BHYT

24/10/2017 Quy trình khám chữa bệnh đối với người có thẻ BHYT

Quy trình kỹ thuật khám chữa bệnh truyền nhiễm

Quy trình kỹ thuật khám chữa bệnh truyền nhiễm

24/10/2017 Quy trình kỹ thuật khám chữa bệnh truyền nhiễm

Thống kê lượt truy cập