Quy trình kỹ thuật

QUY TRÌNH THỰC HIỆN BẢNG KIỂM AN TOÀN PHẪU THUẬT

QUY TRÌNH THỰC HIỆN BẢNG KIỂM AN TOÀN PHẪU THUẬT

13/11/2017 QUY TRÌNH THỰC HIỆN BẢNG KIỂM AN TOÀN PHẪU THUẬT

Quy trình quản lý bông băng gạc

Quy trình quản lý bông băng gạc

12/11/2017 Quy trình quản lý bông băng gạc

Quy trình quản lý đồ vải tập trung

Quy trình quản lý đồ vải tập trung

12/11/2017 Quy trình quản lý đồ vải tập trung

Quy trình quản lý phơi nhiễm nghề nghiệp

Quy trình quản lý phơi nhiễm nghề nghiệp

12/11/2017 Quy trình quản lý phơi nhiễm nghề nghiệp

Quy trình xử lý phơi nhiễm

Quy trình xử lý phơi nhiễm

12/11/2017 Quy trình xử lý phơi nhiễm

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HỒ SƠ BỆNH ÁN, ĐƠN THUỐC

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HỒ SƠ BỆNH ÁN, ĐƠN THUỐC

03/11/2017 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HỒ SƠ BỆNH ÁN, ĐƠN THUỐC

QUY TRÌNH KỸ THUẬT GHI ĐIỆN TIM TẠI GIƯỜNG

QUY TRÌNH KỸ THUẬT GHI ĐIỆN TIM TẠI GIƯỜNG

31/10/2017 QUY TRÌNH KỸ THUẬT GHI ĐIỆN TIM TẠI GIƯỜNG

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH THỞ MÁY

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH THỞ MÁY

31/10/2017 QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH THỞ MÁY

Thống kê lượt truy cập