Quy trình kỹ thuật

Báo cáo giám sát 10 quy trình kỹ thuật chuyên môn tại BVĐK Sông Mã.

Báo cáo giám sát 10 quy trình kỹ thuật chuyên môn tại BVĐK Sông Mã.

08/01/2021 Báo cáo giám sát 10 quy trình kỹ thuật chuyên môn tại BVĐK Sông Mã.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN BẢNG KIỂM AN TOÀN PHẪU THUẬT

QUY TRÌNH THỰC HIỆN BẢNG KIỂM AN TOÀN PHẪU THUẬT

13/11/2017 QUY TRÌNH THỰC HIỆN BẢNG KIỂM AN TOÀN PHẪU THUẬT

Quy trình quản lý bông băng gạc

Quy trình quản lý bông băng gạc

12/11/2017 Quy trình quản lý bông băng gạc

Quy trình quản lý đồ vải tập trung

Quy trình quản lý đồ vải tập trung

12/11/2017 Quy trình quản lý đồ vải tập trung

Quy trình quản lý phơi nhiễm nghề nghiệp

Quy trình quản lý phơi nhiễm nghề nghiệp

12/11/2017 Quy trình quản lý phơi nhiễm nghề nghiệp

Thống kê lượt truy cập