Quy trình kỹ thuật

Quy trình xử lý phơi nhiễm

Quy trình xử lý phơi nhiễm

12/11/2017 Quy trình xử lý phơi nhiễm

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HỒ SƠ BỆNH ÁN, ĐƠN THUỐC

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HỒ SƠ BỆNH ÁN, ĐƠN THUỐC

03/11/2017 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HỒ SƠ BỆNH ÁN, ĐƠN THUỐC

QUY TRÌNH KỸ THUẬT GHI ĐIỆN TIM TẠI GIƯỜNG

QUY TRÌNH KỸ THUẬT GHI ĐIỆN TIM TẠI GIƯỜNG

31/10/2017 QUY TRÌNH KỸ THUẬT GHI ĐIỆN TIM TẠI GIƯỜNG

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH THỞ MÁY

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH THỞ MÁY

31/10/2017 QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH THỞ MÁY

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CAI THỞ MÁY

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CAI THỞ MÁY

31/10/2017 QUY TRÌNH KỸ THUẬT CAI THỞ MÁY

QUY TRÌNH KỸ THUẬT ÉP TIM NGOÀI LỒNG NGỰC

QUY TRÌNH KỸ THUẬT ÉP TIM NGOÀI LỒNG NGỰC

31/10/2017 QUY TRÌNH KỸ THUẬT ÉP TIM NGOÀI LỒNG NGỰC

CHỌC DỊCH TỦY SỐNG

CHỌC DỊCH TỦY SỐNG

28/09/2017 CHỌC DỊCH TỦY SỐNG

KHÍ DUNG MŨI HỌNG

KHÍ DUNG MŨI HỌNG

28/09/2017 KHÍ DUNG MŨI HỌNG

Thống kê lượt truy cập