Quy trình kỹ thuật

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CAI THỞ MÁY

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CAI THỞ MÁY

31/10/2017 QUY TRÌNH KỸ THUẬT CAI THỞ MÁY

QUY TRÌNH KỸ THUẬT ÉP TIM NGOÀI LỒNG NGỰC

QUY TRÌNH KỸ THUẬT ÉP TIM NGOÀI LỒNG NGỰC

31/10/2017 QUY TRÌNH KỸ THUẬT ÉP TIM NGOÀI LỒNG NGỰC

CHỌC DỊCH TỦY SỐNG

CHỌC DỊCH TỦY SỐNG

28/09/2017 CHỌC DỊCH TỦY SỐNG

KHÍ DUNG MŨI HỌNG

KHÍ DUNG MŨI HỌNG

28/09/2017 KHÍ DUNG MŨI HỌNG

TRIỆT SẢN NỮ QUA ĐƯỜNG RẠCH NHỎ

TRIỆT SẢN NỮ QUA ĐƯỜNG RẠCH NHỎ

28/09/2017 TRIỆT SẢN NỮ QUA ĐƯỜNG RẠCH NHỎ

ĐẶT VÀ THÁO DỤNG CỤ TỬ CUNG

ĐẶT VÀ THÁO DỤNG CỤ TỬ CUNG

28/09/2017 ĐẶT VÀ THÁO DỤNG CỤ TỬ CUNG

KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HÚT THAI ĐẾN 12 TUẦN

KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HÚT THAI ĐẾN 12 TUẦN

28/09/2017 KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HÚT THAI ĐẾN 12 TUẦN

HỒI SỨC SƠ SINH NGẠT

HỒI SỨC SƠ SINH NGẠT

28/09/2017 HỒI SỨC SƠ SINH NGẠT

Thống kê lượt truy cập