Quy trình kỹ thuật

ĐIỀU TRỊ VÀNG DA Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾU ĐÈN

ĐIỀU TRỊ VÀNG DA Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾU ĐÈN

28/09/2017 ĐIỀU TRỊ VÀNG DA Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾU ĐÈN

CHĂM SÓC RỐN SƠ SINH

CHĂM SÓC RỐN SƠ SINH

28/09/2017 CHĂM SÓC RỐN SƠ SINH

TẮM SƠ SINH

TẮM SƠ SINH

28/09/2017 TẮM SƠ SINH

NONG BUỒNG TỬ CUNG ĐẶT DỤNG CỤ  CHỐNG DÍNH

NONG BUỒNG TỬ CUNG ĐẶT DỤNG CỤ CHỐNG DÍNH

28/09/2017 NONG BUỒNG TỬ CUNG ĐẶT DỤNG CỤ CHỐNG DÍNH

HÚT BUỒNG TỬ CUNG DO RONG KINH RONG HUYẾT

HÚT BUỒNG TỬ CUNG DO RONG KINH RONG HUYẾT

28/09/2017 HÚT BUỒNG TỬ CUNG DO RONG KINH RONG HUYẾT

HÚT THAI TRỨNG

HÚT THAI TRỨNG

28/09/2017 HÚT THAI TRỨNG

BÓC NANG TUYẾN BARTHOLIN

BÓC NANG TUYẾN BARTHOLIN

28/09/2017 BÓC NANG TUYẾN BARTHOLIN

TRÍCH RẠCH MÀNG TRINH DO Ứ MÁU KINH

TRÍCH RẠCH MÀNG TRINH DO Ứ MÁU KINH

28/09/2017 TRÍCH RẠCH MÀNG TRINH DO Ứ MÁU KINH

Thống kê lượt truy cập