Quy trình kỹ thuật Sản khoa

TRIỆT SẢN NỮ QUA ĐƯỜNG RẠCH NHỎ

TRIỆT SẢN NỮ QUA ĐƯỜNG RẠCH NHỎ

28/09/2017 TRIỆT SẢN NỮ QUA ĐƯỜNG RẠCH NHỎ

ĐẶT VÀ THÁO DỤNG CỤ TỬ CUNG

ĐẶT VÀ THÁO DỤNG CỤ TỬ CUNG

28/09/2017 ĐẶT VÀ THÁO DỤNG CỤ TỬ CUNG

KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HÚT THAI ĐẾN 12 TUẦN

KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HÚT THAI ĐẾN 12 TUẦN

28/09/2017 KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HÚT THAI ĐẾN 12 TUẦN

HỒI SỨC SƠ SINH NGẠT

HỒI SỨC SƠ SINH NGẠT

28/09/2017 HỒI SỨC SƠ SINH NGẠT

CHĂM SÓC RỐN SƠ SINH

CHĂM SÓC RỐN SƠ SINH

28/09/2017 CHĂM SÓC RỐN SƠ SINH

TẮM SƠ SINH

TẮM SƠ SINH

28/09/2017 TẮM SƠ SINH

NONG BUỒNG TỬ CUNG ĐẶT DỤNG CỤ  CHỐNG DÍNH

NONG BUỒNG TỬ CUNG ĐẶT DỤNG CỤ CHỐNG DÍNH

28/09/2017 NONG BUỒNG TỬ CUNG ĐẶT DỤNG CỤ CHỐNG DÍNH

HÚT BUỒNG TỬ CUNG DO RONG KINH RONG HUYẾT

HÚT BUỒNG TỬ CUNG DO RONG KINH RONG HUYẾT

28/09/2017 HÚT BUỒNG TỬ CUNG DO RONG KINH RONG HUYẾT

Thống kê lượt truy cập