Quy trình kỹ thuật Sản khoa

HÚT THAI TRỨNG

HÚT THAI TRỨNG

28/09/2017 HÚT THAI TRỨNG

BÓC NANG TUYẾN BARTHOLIN

BÓC NANG TUYẾN BARTHOLIN

28/09/2017 BÓC NANG TUYẾN BARTHOLIN

TRÍCH RẠCH MÀNG TRINH DO Ứ MÁU KINH

TRÍCH RẠCH MÀNG TRINH DO Ứ MÁU KINH

28/09/2017 TRÍCH RẠCH MÀNG TRINH DO Ứ MÁU KINH

PHẪU THUẬT MỞ BỤNG XỬ TRÍ VIÊM PHÚC MẠC TIỂU KHUNG, VIÊM PHẦN PHỤ, Ứ MỦ VÒI TỬ CUNG

PHẪU THUẬT MỞ BỤNG XỬ TRÍ VIÊM PHÚC MẠC TIỂU KHUNG, VIÊM PHẦN PHỤ, Ứ MỦ VÒI TỬ CUNG

28/09/2017 PHẪU THUẬT MỞ BỤNG XỬ TRÍ VIÊM PHÚC MẠC TIỂU KHUNG, VIÊM PHẦN PHỤ, Ứ MỦ VÒI TỬ CUNG

PHẪU THUẬT CHỬA NGOÀI TỬ CUNG VỠ

PHẪU THUẬT CHỬA NGOÀI TỬ CUNG VỠ

28/09/2017 PHẪU THUẬT CHỬA NGOÀI TỬ CUNG VỠ

PHẪU THUẬT MỞ BỤNG CẮT U BUỒNG TRỨNG  HOẶC CẮT PHẦN PHỤ

PHẪU THUẬT MỞ BỤNG CẮT U BUỒNG TRỨNG HOẶC CẮT PHẦN PHỤ

28/09/2017 PHẪU THUẬT MỞ BỤNG CẮT U BUỒNG TRỨNG HOẶC CẮT PHẦN PHỤ

PHẪU THUẬT CẮT POLYP CỔ TỬ CUNG

PHẪU THUẬT CẮT POLYP CỔ TỬ CUNG

28/09/2017 PHẪU THUẬT CẮT POLYP CỔ TỬ CUNG

PHẪU THUẬT MỞ BỤNG BÓC U XƠ TỬ CUNG

PHẪU THUẬT MỞ BỤNG BÓC U XƠ TỬ CUNG

28/09/2017 PHẪU THUẬT MỞ BỤNG BÓC U XƠ TỬ CUNG

Thống kê lượt truy cập