Quy trình kỹ thuật Sản khoa

PHẪU THUẬT MỞ BỤNG CẮT TỬ CUNG BÁN PHẦN

PHẪU THUẬT MỞ BỤNG CẮT TỬ CUNG BÁN PHẦN

28/09/2017 PHẪU THUẬT MỞ BỤNG CẮT TỬ CUNG BÁN PHẦN

PHẪU THUẬT MỞ BỤNG CẮT TỬ CUNG HOÀN TOÀN VÀ HAI PHẦN PHỤ

PHẪU THUẬT MỞ BỤNG CẮT TỬ CUNG HOÀN TOÀN VÀ HAI PHẦN PHỤ

28/09/2017 PHẪU THUẬT MỞ BỤNG CẮT TỬ CUNG HOÀN TOÀN VÀ HAI PHẦN PHỤ

CHÍCH ÁP XE VÚ

CHÍCH ÁP XE VÚ

28/09/2017 CHÍCH ÁP XE VÚ

BÓC NHÂN XƠ VÚ

BÓC NHÂN XƠ VÚ

28/09/2017 BÓC NHÂN XƠ VÚ

GÂY CHUYỂN DẠ BẰNG THUỐC

GÂY CHUYỂN DẠ BẰNG THUỐC

28/09/2017 GÂY CHUYỂN DẠ BẰNG THUỐC

KHÂU VÒNG CỔ TỬ CUNG

KHÂU VÒNG CỔ TỬ CUNG

28/09/2017 KHÂU VÒNG CỔ TỬ CUNG

NẠO SẨY THAI

NẠO SẨY THAI

28/09/2017 NẠO SẨY THAI

KỸ THUẬT CHỌC SỌ - KẸP ĐỈNH SỌ

KỸ THUẬT CHỌC SỌ - KẸP ĐỈNH SỌ

28/09/2017 KỸ THUẬT CHỌC SỌ - KẸP ĐỈNH SỌ

Thống kê lượt truy cập