Quy trình kỹ thuật Sản khoa

KIỂM SOÁT TỬ CUNG

KIỂM SOÁT TỬ CUNG

28/09/2017 KIỂM SOÁT TỬ CUNG

BÓC RAU NHÂN TẠO

BÓC RAU NHÂN TẠO

28/09/2017 BÓC RAU NHÂN TẠO

ĐỠ ĐẺ SINH ĐÔI

ĐỠ ĐẺ SINH ĐÔI

28/09/2017 ĐỠ ĐẺ SINH ĐÔI

NỘI XOAY THAI

NỘI XOAY THAI

28/09/2017 NỘI XOAY THAI

ĐỠ ĐẺ NGÔI MÔNG

ĐỠ ĐẺ NGÔI MÔNG

28/09/2017 ĐỠ ĐẺ NGÔI MÔNG

KHÂU RÁCH CỔ TỬ CUNG

KHÂU RÁCH CỔ TỬ CUNG

28/09/2017 KHÂU RÁCH CỔ TỬ CUNG

KHÂU PHỤC HỒI RÁCH ÂM ĐẠO

KHÂU PHỤC HỒI RÁCH ÂM ĐẠO

28/09/2017 KHÂU PHỤC HỒI RÁCH ÂM ĐẠO

CẮT KHÂU TẦNG SINH MÔN

CẮT KHÂU TẦNG SINH MÔN

28/09/2017 CẮT KHÂU TẦNG SINH MÔN

Thống kê lượt truy cập