Quy trình kỹ thuật Sản khoa

XỬ TRÍ TÍCH CỰC GIAI ĐOẠN III CUỘC CHUYỂN DẠ

XỬ TRÍ TÍCH CỰC GIAI ĐOẠN III CUỘC CHUYỂN DẠ

28/09/2017 XỬ TRÍ TÍCH CỰC GIAI ĐOẠN III CUỘC CHUYỂN DẠ

PHẪU THUẬT CẮT TỬ CUNG BÁN PHẦN VÀ THẮT ĐỘNG MẠCH HẠ VỊ DO CHẢY MÁU THỨ PHÁT TRONG PHẪU THUẬT SẢN KHOA

PHẪU THUẬT CẮT TỬ CUNG BÁN PHẦN VÀ THẮT ĐỘNG MẠCH HẠ VỊ DO CHẢY MÁU THỨ PHÁT TRONG PHẪU THUẬT SẢN KHOA

28/09/2017 PHẪU THUẬT CẮT TỬ CUNG BÁN PHẦN VÀ THẮT ĐỘNG MẠCH HẠ VỊ DO CHẢY MÁU THỨ PHÁT TRONG PHẪU THUẬT SẢN KHOA

PHẪU THUẬT CẮT TỬ CUNG HOÀN TOÀN DO CHẢY MÁU THỨ PHÁT SAU CHẢY MÁU SẢN KHOA

PHẪU THUẬT CẮT TỬ CUNG HOÀN TOÀN DO CHẢY MÁU THỨ PHÁT SAU CHẢY MÁU SẢN KHOA

28/09/2017 PHẪU THUẬT CẮT TỬ CUNG HOÀN TOÀN DO CHẢY MÁU THỨ PHÁT SAU CHẢY MÁU SẢN KHOA

PHẪU THUẬT THẮT ĐỘNG MẠCH HẠ VỊ

PHẪU THUẬT THẮT ĐỘNG MẠCH HẠ VỊ

28/09/2017 PHẪU THUẬT THẮT ĐỘNG MẠCH HẠ VỊ

PHẪU THUẬT THẮT ĐỘNG MẠCH TỬ CUNG

PHẪU THUẬT THẮT ĐỘNG MẠCH TỬ CUNG

28/09/2017 PHẪU THUẬT THẮT ĐỘNG MẠCH TỬ CUNG

PHẪU THUẬT LẤY THAI

PHẪU THUẬT LẤY THAI

28/09/2017 PHẪU THUẬT LẤY THAI

Thống kê lượt truy cập